EFOP-3.2.3.17-2017-00050 azonosítószámú projekt - LEGO eszközök közbeszerzése

EFOP-3.2.3-17-2017-00050 azonosítószámú, „Digitális környezet kialakítása a Pápai Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben” című projekt legfőbb célja, hogy javítsák az iskolák informatikai eszközellátottságát, megfelelő körülmények álljanak rendelkezésre a minőségi oktatás megvalósításához, elterjedjen a korszerű oktatási tartalmak használata, előtérbe kerüljön a digitális pedagógia alkalmazása, a kompetenciák fejlesztése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása és csökkenjen a végzettség nélküli iskolaelhagyók száma.