EFOP-4.1.3-17-2017-00423

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

Gyulai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-2017-00423

Indítás: 2017. október 1.

Zárás: 2018. december 1.

Támogatás összege: 51.133.719.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. Cél az állami fenntartású középfokú köznevelési intézmények (beleértve a velük kapcsolatban álló kollégiumok) beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• a mindennapos testnevelés minőségi oktatásához szükséges feltételek fejlesztése,

• a használható nyelvtudás elsajátításához szükséges körülmények megteremtése,

• a természettudományos tárgyak modern pedagógiai módszereken alapuló oktatásához szükséges infrastruktúra létrehozása,

• közösségi terek fejlesztése,

• mindezek által a nevelési-oktatási környezet, ezáltal az eredményesség javítása.

A projekt indokoltsága:

Intézményünk 1999-ben a két helyi általános iskola összevonásával alakult, melyhez 2002-ben a helyi alapfokú művészeti iskola is csatlakozott. A település egyetlen általános iskolája. Három telephelyen működünk, a székhelyen a felső tagozat és egy-egy telephelyen az alsó és az alapfokú művészeti iskola működik. Mindhárom telephely komoly felújításra szorul, a nyílászárók, hőszigetelés és épületgépészeti (fűtés, villamosság) szempontból is. A Dózsa úti épületek tetőszerkezetének és vízelvezetésének javítása is szükséges. Mindkét telephely sportudvara sérülés -és balesetveszélyes állapotú. Nagyon nagy hiányosságunk van azonban az IKT eszközökből. Az épületegységeken csak karbantartási, javítási munkálatok folytak, kivéve a Tildy úti épületet, ahol egy alkalommal bővítés folyt a tetőtér beépítésével, mely az épület egyik szárnyán befejezetlen.

A Dózsa György u.13-17. szám alatti telephelyen található a nagyterem, amely közösségi térként és tornateremként is funkcionál, balesetveszélyessége miatt már nem szellőztethető üvegfala van. Ez a labdajátékok használatát korlátozza a testnevelés órákon. A nyílászárók rossz állapota miatt beázik a terem, ami a fal mállását, erózióját okozza. A tornaterem padozata szintén cserére szorul. A Dózsa Gy. 13-17 telephelyen a csapadékvizet belső vízelvezető rendszer szállítja, mely több helyen sérült, beázásokat okoz az épület belsejében.

Az iskola udvarán lehetőség van egy salakos pálya és egy távolugró homokágy kialakítására, továbbá kültéri sporteszközök elhelyezésére, a jelenlegi betonpálya mellett.

Mind a Tildy utcai, mind a Dózsa György u. 13-17. szám alatti telephelyen a lépcsőházi üvegfalak sérültek, töröttek, beáznak, ezek cseréje indokolt.

A Dózsa György u. 9-11. szám alatti Alapfokú Művészeti Iskolának helyet adó épületben a legégetőbb probléma a nyílászárók állapota: a gitt repedezett, több helyen hiányzik, a nyílászárók szétszáradtak az utolsó felújítás óta.

A Tildy utcai telephelyen a tornaterem salétromos falú, felázott, a nyílászárók cseréje elkerülhetetlen. Az elektromos hálózat elöregedett, korszerűtlen, a kapcsolók több helyen nem működnek, a világító testek elavultak.

A Tildy utcai telephelyen a tornatermi öltözőkben nincs lehetőség a tisztálkodásra, a vizesblokk elavult, leromlott állapota miatt. A tornatermi öltözők felújítása és a vizesblokkok kialakítása az alapvető higiéniai feltételek biztosítása érdekében elengedhetetlen.

 

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

Elektromos hálózat felújítása, 15 + 1 munkaállomással rendelkező nyelvi labor kiépítése. Külső nyílászáró csere műanyag nyílászáróra 3 rétegű üvegezéssel. Tornatermi öltöző felújítása, festés, burkolás. Tornatermi vizesblokk felújítása. Tornaterem padlóburkolatának javítási munkái, csiszolás, lakkozás, kisebb anyagpótlás. Sport udvar felújítás.

Emellett a projekt keretében IKT eszközök és a nyelvi laborhoz szükséges speciális szoftver is beszerzésre kerül.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2018. december 1.