„EGYÜTT- MŰKÖDIK” – GYÓGYPEDAGÓGIA ÉS SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEK ESÉLYTEREMTŐ SZEREPE SZÜLETÉSTŐL A MUNKÁBA ÁLLÁSIG

A Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásában, súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése valósul meg 497,97 millió Forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.1.6-16-2017-00015 azonosító számú, A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése elnevezésű projektjét a Széchenyi 2020 programból a tankerületi központ 2018.07.01. és 2021.01.28. között valósítja meg.

A Kaposvári Tankerületi Központ a „Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés­ Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt”, az „Éltes Mátyás Általános Iskolát”, a „Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiumot”, a „Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot”, a „Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt” vonta be a projekt megvalósításába.

A projekt átfogó célja összhangban van az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban meghatározottakkal, amely szerint a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésével, a családok kompetenciáinak erősítésével, a társadalmi elfogadás elősegítésével, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztésével járuljon hozzá az inkluzív, azaz befogadó, méltányos és minőségi neveléshez és oktatáshoz, a nevelési-oktatási egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A projekt konkrét célja a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésének támogatása, a családok kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények és utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok fejlesztése.

A projektben 960 pedagógus szakmai képzésen, átképzésen, 2520 tanuló pedig támogatott programokban vesz részt, 63 új képzési módszertant dolgoznak ki, amelyeket 18 intézményben alkalmaznak majd.