A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Konstrukció címe: "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása " című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00059

Megpályázott támogatási összeg a két pályázatra: 64.947.892 Ft 

A pályázat a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezését és megvalósítását célozza meg különböző választható tematikák mentén, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét. 

A táboroztatások alkalmával a Veszprémi Tankerületi Központ vonatkozásában összesen 13 intézmény/tagintézmény érintett, és pozitív támogatói döntés esetén mintegy 1300 gyerek táboroztatása valósul meg a megadott időtartamban.