Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.16 - 2024.08.15-ig szól. 

 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8654 Ságvár, Petőfi utca 13.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bedi Andrea szakmai igazgatóhelyettes nyújt, a 30/626-6297-es telefonszámon.

 

A teljes pályázati anyag a mellékletben letölthető!