A Veszprémi Tankerületi Központ pályázati tevékenysége során közel 2, 6 Mrd összértékben nyújtott be támogatási kérelmet európai uniós, nemzetközi és hazai projektek vonatkozásában. Az eddig megítélt támogatások összege meghaladja az 1,7 Mrd Ft-ot.

Európai Uniós projektek

Megítélt támogatási összeg: több mint 1,7 Milliárd Ft összértékben, melyben összesen 14 intézmény érintett

Megpályázott támogatási összeg: közel 800 Millió Ft összértékben, melyben összesen 47 intézmény érintett

Nyertes és már megvalósult támogatási kérelmek:

Projekt címe:
Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium épületegyüttes Kollégiumi épületrészének energetikai felújítása

Konstrukció címe: " Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései " című pályázati felhívásra a Veszprémi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be.

Projekt száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00148

Megítélt támogatási összege: 103.449.012 Ft 

A Veszprémi Tankerületi Központ intézménye a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium részére a KEHOP-5.2.10 konstrukció „Költségevetési szervek épületenergetikai fejlesztései” című pályázati felhívásban benyújtott támogatási kérelmével az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást nyert 103.449.012 forint összegben. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A tervezett munkálatok 2017. május 15-től 2017. augusztus 28-ig tartottak.

 A projekt fő célkitűzése, hogy a korszerűsítés következményeként az épület energetikai minőség szerinti besorolása javul: BB – közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő kategóriára, amely a fűtés, víz, villany költségek esetében jelent megtakarítást.

Ennek keretében az épületegyüttes „C” szárnyának, az az a Kollégium épületének energetikai korszerűsítése, valamint megújuló energia hasznosítással történő fejlesztése történt meg, amely során teljes utólagos homlokzati szigetelés, padlásfödém szigetelés, tetőtér szigetelés történt tetőtéri ablakok beépítésével. 80 db 260 Wp teljesítményű napelem került beüzemelésre, valamint napkollektoros használati melegvíz kiegészítő rendszer került telepítésre, 15KW teljesítményben. A munkálatok a teljes „C” szárny esetében korszerű műanyag nyílászárók (ablakok, bejárati ajtó) beépítésére is kiterjedt.

Nyertes és megvalósítás előtt álló támogatási kérelmek:

Infrastrukturális projekt

Projekt címe:
Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Konstrukció címe: "Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00059

Elnyert támogatási összeg: 635.487.699 Ft 

Tantermi szárny felújítása, átalakítása, hozzáépítés

A beruházás során az intézmény tantermi szárnya toldaléképülettel kerül kiegészítésre benne új szaktantermek (természettudományos, nyelvi, informatikai, művészeti) kerülnek kialakításra szertárakkal és új eszközökkel.

A földszinti és emeleti részen egy-egy közösségi tér (aula), kerül kialakításra. A vizesblokkok mindkét szinten áthelyeződnek, helyettük új vizesblokkok építése valósul meg. A földszinten egy új könyvtár leválasztására is lehetőség nyílik.

Emeleti részen új igazgatói, tanári és iskola titkári irodák kerülnek kialakításra.

Nyílászárók, tetőszerkezet cseréje, valamint napelemes rendszer elhelyezése megtörténik. 

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

A régi tornaterem elbontását követően egy új 450 m2 alapterületű tornaterem és ezzel együtt új öltöző, vizesblokk és szertár helyiségek megépítése valósul meg.

A jelenleg murvás udvar felújítása során egy kb. 120 m2 területű felületen készül térkő burkolat.

Gépészeti és villamos rendszerek kialakítása

A meglévő szeneskazánok megszüntetése kondenzációs falikazánok rendszerbe állítása komplett új kéményrendszerrel, valamint a kazánokat ellátó újonnan építendő gázhálózattal. Az intézmény komplett villamos rendszere megújul. A fentiek mellett az iskola területén projektarányos fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés valósul meg.

Projekt címe:
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

Konstrukció címe: "Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00097

Elnyert támogatási összeg: 485.085.894 Ft 

A beruházás során az intézmény tantermi szárnya toldaléképülettel kerül kiegészítésre benne szintenként további 4-4 3x6,9-es kisméretű jól hangszigetelt zenetermek kerülne kialakításra.

A régi tornaterem elbontásával új tornaterem építésére kerül sor a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek építésével.

Az épületben új hőszigetelési rendszer kialakítása, jelenlegi nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje, négy db új, kondenzációs fali gázkazán elhelyezésére kerül sor.

Az intézmény villamos rendszere megújul.

A fentiek mellett az iskola területén projektarányos fizikai és infókommunikációs akadálymentesítés valósul meg.

Projekt címe: 

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI infrastrukturális fejlesztése

Konstrukció címe: „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00459

Elnyert támogatási összeg: 52.931.064 Ft 

Az intézményi infrastrukturális beruházása az alábbi területeket érinti:

Mindennapos testnevelés tekintetében:

Tornapálya létrehozása, a tornaszoba korlátozott funkcióinak bővítésére:

10x20 m méretben műfüves borítással, két kapuval, labdafogó hálókkal a pálya két végén. Tornaszoba és tornaterem eszközparkjának korszerűsítése, a biztonságos és eredményes sportolás érdekében. A szakiskolás tanulók vonatkozásában öltözőszekrények beszerzése, beszerelése.

Autizmus csoport részére az intézményben csoportszoba felújítása és a hozzá tartozó eszközpark biztosítása az ott tanuló gyermekek számára.Az intézmény teljes körű akadálymentesítése.

Projekt címe: 
Veszprémi Középiskolai Kollégium infrastrukturális fejlesztése

Konstrukció címe: „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00466

Elnyert támogatási összeg: 149.457.562 Ft 

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

A sportpálya 19 óra utáni használatához világítás kialakítása. A kerítés felújítása a labdafogó hálóval egyetemben. Kosárpalánk kerül felszerelésre, valamint az aszfalt újrafestésre kerül.

Nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása

Fém beltéri nyílászárók bontása és cseréje hőhidas aluszerkezetre, műanyag lambériás falburkolatok bontása, helyette táblás bútorlap alapú burkolatok felrakása. Padlóburkolatok cseréje hidegburkolatra. Bútorbeszerzés: 190*90-es kollégiumi emeletes ágyból mindösszesen 26 darab, 52 diák számára.

Mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények kialakítása: B és C épületben az emeleti szinteken és a földszinten a mellékhelységek, fürdők és WC blokkok felújítása, szaniterek beszerelése.

Melegítőkonyha infrastrukturális beruházásai: B épületben 4 db, C épületben 2 db teakonyha kialakítása. Vízvezeték szerelés, szerelvényezés, szaniterek és mosogatók beszerelése, nyomáspróba, átadás.

A köznevelési intézményben tanulók és dolgozók biztonságához szükséges fejlesztések megvalósítása, beszerzése

Két portán 1-1 kamerás beléptető rendszer kialakítása, „A” épület földszinti közösségi tereiben, valamint a „B” és a „C” épületekben. A szobákba, közösségi terekbe, közlekedőkbe, a két portára 1-1 db központ létesítésével rádiós füstjelző rendszer kiépítése.

Projekt címe:
Tasner Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Konstrukció címe: „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00444

Elnyert támogatási összeg: 20.241.674 Ft 

Tantermi szárny felújítása, átalakítása

A projekt keretein belül megtörténik a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, és az azok elérését szolgáló folyosók felújítása, a termek elavult bútorainak cseréje. A természettudományos tárgyak oktatását segítő 4 szaktanterem kerül korszerűsítésre, mely magába foglalja a szükséges eszközök beszerzését is. 

Mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

A beruházás során az építési tevékenység elsősorban az intézmény testnevelés óráin használt területeinek felújítását érinti.  Ez egy-egy db fiú és leány öltöző-vizesblokk felújítását jelenti.

Projekt címe:
Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése

Konstrukció címe: „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ

Projekt száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00463

Elnyert támogatási összeg: 80.453.489 Ft 

A tornaterem felújítása, sportpadló burkolat kialakítására kerül sor.

22 lakószoba teljes felújítása: elhasználódott linóleumburkolat cseréje, bútorzat korszerűsítése, a szobákban található vizesblokkok és a balesetveszélyes elektromos hálózat felújítása valósul meg.

A közösségi élet terét adó aulák (gimnáziumi és kollégiumi) bútorok cseréjére kerül sor.

Szakmai projekt

Projekt címe:
A Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében

Konstrukció címe: "Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében" című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00018

Megpályázott támogatási összeg: 99.997.001 Ft 

A pályázatban a Veszprémi Tankerületi Központ 6 gimnáziuma, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye érintett.  A pályázat során a pályaorintáció támogatása és a lemorzsolódás megelőzése céljából a szakszolgálati dolgozók pályaorinetációs továbbképzése, szakmai tapasztalatcsere pedagógusok és szakemberek között, piaci szereplőkkel való szakmai együttműködések, valamint  a tanulók számára MTMI fokuszú programok szervezése és lebonyolítása valósul meg.

Projekt címe:
"Legyen élmény a tanulás"

Konstrukció címe: "Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben" című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00012

Megpályázott támogatási összeg: 65.382.233 Ft 

A pályázat a módszertani fejlesztést célozza meg különböző választható tematikák mentén. A projektben az Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI  a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését, míg a Tasner Antal Általános Iskola a környezeti nevelés fejlesztését tervezi megvalósítani. A megvalósítás során informális és nem formális módszertan, tematika és tartalomfejlesztés kerül kidolgozásra, mely beépülnek az érintett intézmények pedagógiai programjaiba.

További benyújtott támogatási kérelmek:

Projekt címe:
EFOP-3.1.6.-16 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése - Veszprémi Tankerületi Központ

Konstrukció címe: "A köznevelés esélyteremtő szerepének növelése" című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.1.6.-16-2017-00006

Megpályázott támogatási összeg: 285.511.607 Ft 

A pályázat megvalósítása során a Veszprémi Tankerületi Központ 3 intézménye, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye és 10 tagintézmény vesz részt a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését célzó módszertani fejlesztésben.

Projekt címe: EFOP-4.1.6.-16 A köznevelés támogató szerepének erősítése - Veszprémi Tankerületi Központ

Konstrukció címe: "A köznevelés támogató szerepének erősítése" című pályázati felhívásra a Veszprémi Tankerületi Központ támogatási kérelmet tervez benyújtani.

Projekt száma: EFOP-4.1.6.-16

Megpályázni kívánt támogatási összeg: 250.000.000 Ft 

A pályázat keretein belül a Veszprémi Tankerületi Központ által korábban benyújtott EFOP-3.1.6-16-2017-00006 azonosító számú pályázat kiegészítéseként infrastrukturális fejlesztés valósul meg. A beruházás a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI épületének nyílászárócseréjét és egy fejlesztőszoba létrehozását érintené, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat sümegi tagintézményének komplex felújítását.

Projekt címe:
Digitális környezet fejlesztése a Veszprémi Tankerületi Központ Intézményeiben

Konstrukció címe: "Digitális környezet a köznevelésben" című pályázati felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.2.3.-17-2017-00016

Megpályázott támogatási összeg: 99.740.756 Ft 

A pályázat keretein belül megvalósításra kerül digitális tartalomfejlesztés, digitális taneszközfejlesztés, a digitális tananyag beépítése a pedagógiai programba, pedagógus képzés, valamint a  pilot-program implementációját támogató programok beszerzése. A pályázatba a Veszprémi Tankerületi Központ 4 intézménye kerül bevonásra.


Projekt címe:
Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja

Konstrukció címe: "Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása " című pályázati felhívásra nyújtott be 2 támogatási kérelmet a Veszprémi Tankerületi Központ.

Projekt száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00012 és EFOP-3.3.5-17-2017-00059

Megpályázott támogatási összeg a két pályázatra: 129.894.980 Ft 

A pályázat a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezését és megvalósítását célozza meg különböző választható tematikák mentén, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat. A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét. 

A táboroztatások alkalmával a Veszprémi Tankerületi Központ vonatkozásában összesen 26 intézmény/tagintézmény érintett, és pozitív támogatói döntés esetén mintegy 2600 gyerek táboroztatása valósul meg a megadott időtartamban.

Megvalósítás alatt álló kiemelt projekt:

Projekt címe:
Digitális kompetencia fejlesztése

Konstrukció címe: "Digitális kompetencia fejlesztése" című kiemelt projekt kedvezményezettje a Klebelsberg Központ és Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

Projekt száma: EFOP-3.2.4.-16-2016-00001

Megítélt támogatási összeg: 45,35 Mrd Ft 

Projekt célok

Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése. 

Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára

A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával

Projekt címe:
EFOP-3.1.4.-VEKOP-15 Útravaló Ösztöndíjprogram

Konstrukció címe: Ösztöndíj és Mentorálási Támogatás Hátrányos Helyzetű Tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA, ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ ALPROGRAMOK kiemelt projekt kedvezményezettje a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Klebelsberg Központ konzorciuma

Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez. Az ösztöndíjprogramok nem csupán pénzbeli támogatásra fókuszálnak. Az Útravaló ösztöndíjprogram („Út a középiskolába”, „Út az érettségihez”) olyan komplex szolgáltatást nyújt, amelyben a hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyerekek/fiatalok nemcsak a tanulmányi előmenetelben, hanem személyiségük fejlesztésében, motivációjuk és önértékelésük erősítése terén is magas színvonalú támogatást kapnak szakmailag felkészült mentorok bevonásával.

További nyertes támogatási kérelmek Nemzetközi és hazai támogatású projektek vonatkozásában:

Erasmus+

Megítélt támogatási összeg: több mint 74.500 EUR, hozzávetőlegesen 23 Millió Ft összértékben 3 intézmény vonatkozásában

Hazai projektek

MOB, Határtalanul!; Nemzetiségi; Nemzeti Tehetség Program; Erzsébet tábor, Nemzeti Kulturális Alap pályázatai

Megítélt támogatási összeg: több mint 75 Millió Ft összértékben, 32 intézmény vonatkozásában