Tájékoztatás

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehatásáról szóló 29/2017. (VI.7.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján.

A Veszprémi Tankerületi Központ, a jelen felhívás 1. számú melléklete szerinti intézményekre és azok tanulólétszámaira vonatkozóan, a 2017/2018-as tanév vonatkozásában az iskolagyümölcs szállítási megállapodás megkötéséhez várja az ajánlatokat.

Az ajánlatokat benyújtásának címe:

Veszprémi Tankerületi Központ
Szauer István tankerületi igazgató
8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Kapcsolattartó neve: László Szilvia működtetési osztályvezető
Kapcsolattartó elérhetőségei:
•    dwYoOPMq3GONc3ppbHZpYS5sYXN6bG9Aa2suZ292Lmh1
•    88/550-258


Teljesítési követelmények: A rendelet alapján és a jelen felhívás 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

Szerződés típusa: Megállapodás a rendelet 4. számú melléklete szerint

Szerződés időtartama: Határozott: a 2017/2018. tanév teljes időtartama

Teljesítés helye: Jelen felhívás 1. számú mellékletében felsorolt köznevelési intézmények, tagintézmények és telephelyeik.

Az ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat, információkat és nyilatkozatokat kell tartalmazniuk:
1.    A rendeletben foglalt megállapodás-minta alapján a szállító neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosító száma, képviselőjének neve, elérhetőségei, illetve kapcsolattartó neve és elérhetőségei.
2.    Azon intézmények neve, címe, OM azonosító száma, amelyek tekintetében a szállító vállalja a szállítást. Amennyiben egy adott intézmény tekintetében több telephely is érintett, úgy az ajánlatban mindegyik telephely címét fel kell tüntetni.
3.    Az ajánlat által érintett iskolákba szállítani kívánt gyümölcsmennyiség és a rendelet 4. számú melléklete szerinti megállapodás minta 2. és 3. pontja szerinti adatok.
4.    Vállalt kísérőintézkedések a rendelet alapján
5.    Ajánlattevői nyilatkozat, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatában foglalt adatok és információk hitelesek, megfelelnek a valóságnak és ajánlattevőnek tárgyévben lejárt adótartozása nincs.

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat járásonként egy eredeti példányban, cégszerű aláírással ellátva, papír alapon, zárt borítékban, valamint elektronikus adathordozón kérjük megküldeni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolagyümölcs pályázat 2017/2018 tanév”

Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2017.06.15. 14:00 óra

Az ajánlattétel benyújtásának címe: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Az ajánlatok bontása: A beérkezett ajánlatok bontásának időpontja 2017.06.15. 15:00 óra, helyszíne a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.).
A benyújtott ajánlatok értékelése a rendelet 8. §-ában rögzítettek alapján történik.