A Kormány számára kiemelt prioritást élvez a magyar családok támogatása, amelyhez kapcsolódóan a 2020/2021-es tanév kezdésére a Klebelsberg Központ 106.000 tanszercsomagot szerzett be és oszt ki ezzel is javítva az érintett családok anyagi helyzetét és biztosítva a tanévkezdésre a tanulók esélyegyenlőségét.

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programban megvalósuló RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 500 hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, 1-8. évfolyamos gyermek, tanuló részére juttat el tanévkezdésre ingyenes tanszercsomagot. A jó minőségű, a tanulók évfolyamainak megfelelő, valamint a tanórai munkához szükséges és illeszkedő eszközökből kerültek összeállításra a csomagok. A projekt a Klebelsberg Központ koordinálásával, és szervezésében valósul meg.

Az első évfolyamos kisdiákok számára az induló tanszercsomag tartalmazza a felszerelt tolltartót, grafitceruzát, alapvető iskolaszerek mellett a filctollat, az íráshoz és olvasáshoz, valamint a matematikához szükséges füzeteket, írólap -és műszaki rajzlapcsomagot, vonalzót, a rajzok számára mappát, ragasztóstiftet. A tanszercsomag tartalmaz továbbá a diákok számára a kézügyesség fejlesztése érdekében ollót, a rajzórákhoz vízfestéket, szőrecsetet, ecsettálat, valamint zsírkrétát. A csomag részét képezi továbbá a diákigazolvány számára tartó tok, logikai játék, óralap, számolópálcika, számolókorong, mérőszalag, postairon. A leendő kisdiákok közül lányok és fiúk eltérő színű tanszerekhez jutnak, számukra a tisztasági csomag is lány illetve fiú kiszerelésben kerül kiosztásra.

A 2-4. évfolyamos diákok számára a tanszercsomagban grafitceruza, golyóstoll, színesceruza, radír, négyzethálós, vonalas, sima füzet, írólap, műszaki rajzlap, vonalzó található. A tanszercsomag része szintén a rajzok számára egy mappa, továbbá ragasztóstift, vízfesték, szőrecset, ecsettál és barkácsolló.

Az 5-8. évfolyamon tanuló felső tagozatos diákok számára kiosztásra kerülő tanszercsomag szintén tartalmaz grafitceruzát, golyóstollat, színesceruzákat, radírt, körzőt, vonalzót, szögmérőt, négyzethálós, vonalas és sima füzeteket, műszaki rajzlap csomagot, valamint a csomag részét képezi egy, a rajzok számára használható mappa is.

A projekt hozzájárul a szegénység csökkentéséhez, a leginkább rászoruló családok segítéséhez, anyagi helyzetük javításához. Fontos esélyegyenlőségi szerepe van, hiszen a projekt segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek is minőségi tanszereket használva vehetnek részt az oktatásban.