Beszámoló a Napközi Erzsébet-tábor elnevezéssel
a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola által megvalósított táborról
2019

A programtervek megvalósításakor az Alapítvány által meghatározott 5 kötelező programelemet

kellett felhasználni:

▪ Sport, egészségtudatos életmód,

▪ Környezettudatosság, természeti értékeink és környezetszépítés

▪ Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, kézművesség

▪ Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés

▪ Kirándulás