EFOP-3.2.5-17-2017-00024 – "Tűzoltó leszel s katona!..." A pályaválasztás elősegítése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben

EFOP-3.2.5-17-2017-00024 – "Tűzoltó leszel s katona!..." A pályaválasztás elősegítése a Győri Tankerületi Központ intézményeiben

Projektösszeg:                                 139 994 604 Ft

Támogatási intenzitás:                    100%

Megvalósítási időszak:                   2017. november 1. – 2020. október 31.

Megvalósítási helyszínek – bevont intézmények:          

Fiáth János Általános Iskola, 9086 Töltéstava, Iskola u. 40. (fő helyszín)

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola, 9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.

Háry László Általános Iskola, 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5.

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 9021 Győr, Eötvös tér 1.

Kisfaludy Károly Általános Iskola, 9100 Tét, Debrecen út 3.

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1.

Pilinszky János Általános Iskola, 9082 Nyúl, Jókai u. 21.

Sokorópátkai Általános Iskola, 9112 Sokorópátka, Öreg u. 63.

Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, 9094 Tápszentmiklós, Major u. 1.

A projekt célja: a pályaorientáció megerősítése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Részcélok:

- A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.

- A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.

- A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

Projektünk keretében az elérendő célok egyrészt reflektálnak a szakmapolitikai környezetre és a felhívásban megfogalmazott célokra, másrészt alapoznak a helyi igényekre.

A projekt részletes szakmai tartalma:

A projekt megvalósításába 9 intézmény, ebből 2 gimnázium kerül bevonásra - összesen 3359 fő 1-12. évfolyamos tanulót érintve.

Az intézmények által tervezett tevékenységek a pályaorientációhoz kapcsolódó, kiemelten a MTMI területek népszerűsítésével egybekötött programok, rendezvények, szolgáltatások megvalósítása, ezen belül:

rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése;

iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény;

versenyek, vetélkedők szervezése;

pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása; interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak megvalósítása, illetve ezeken való részvétel;

több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások;

a pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása;

MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése;

a középiskolába történő átmenetet segítő MTMI területet érintő felkészítő képzés (5-8. osztályosoknak);

tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése;

szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése;

IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása;

az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése;

az MTMI oktatását segítő és tanulását inspiráló modern technológiák és módszertanok alkalmazása, illetve részvétel az ezekre felkészítő pedagógus-továbbképzéseken.

A projekt teljes időtartama alatt a 9 intézmény nagyságrendileg 145 tevékenységet valósít meg, amelyek a fenti tevékenységformák teljes spektrumát lefedik. A projekt végéig a felhívásban előírt összes kötelező szakmai tevékenység megvalósul és a támogatott programokban résztvevő tanulók száma eléri a 2489 főt.

 

A projekt fejlesztési céljaihoz, a pályaorientációs szakmai programokhoz illeszkedően az alábbi vállalatok együttműködési megállapodás keretében nyújtanak lehetőséget előadásokkal és bemutatókkal egybekötött gyárlátogatásokra:

Borsodi Műhely Kft. 9027 Győr Juharfa utca 8.

Nemak Győr Aluminiumöntöde Kft. 9027 Győr Ipari park, Nyírfa sor

Professio Cluster 9021 Győr Szent István út 10/a

SFS Group Hungary Kft. 9241 Jánossomorja Vásártér u. 18.

További információ kérhető: Kákonyi Ágnes projektmenedzser, YnvjJIfh2TVYWduZXMua2Frb255aUBray5nb3YuaHU=