Pályázati felhívás iskolai büfék működtetésére

A pályázat tárgya:

Iskola büfé működtetésére szolgáló helyiségek bérbeadása határozott időre.

A megpályázni kívánt büfékről információt a +3688550223 telefonon, vagy a BMQt5ZjQTzZmVyZW5jLmJlcmVuZGlAa2suZ292Lmh1  email-en lehet kérni.

A szerződés meghatározása:

Helyiségbérleti szerződés.

A szerződés időtartama:

2017. szeptember 1.- 2018. június 30.

Egyéb feltételek:

Meghirdetett helyiség használatához szükséges közműszolgáltatásokat a bérbeadó biztosítja. Ahol a fogyasztásmérésre nincs lehetőség, ott 10.000 Ft/hó az átalánydíj.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a büfé nyáron tanítási szünet alatt (július és augusztus hónapban) nem működik. A nyitva tartást a pályázó határozza meg azzal a megkötéssel, tanítási idő alatt reggel 7-től délután 14 óráig a nyitva tartás kötelező.

A pályázatok benyújtásának helye:

Veszprémi Tankerületi Központ,

8200Veszprém,Szabadság tét 15.

Határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázatot egy eredeti és az eredetivel mindenben megegyező egy másolati példányban, cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat helyiségbérleti szerződésre."

A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2017. augusztus 18.

A pályázatok elbírálásának szempontjai, a pályázat értékelése 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

• megajánlott havi bérleti díj, a bérleti díj nagyságát ÁFA nélküli összegben kérjük megjelölni,

• egészséges táplálkozást elősegítő választék forgalmazása (a tervezett választékot kérjük tételesen felsorolni),

• értékesítési árpolitika (a tervezett választék mellett kérjük az alkalmazandó bruttó értékesítési árat is megjelölni)

• esetleges korábbi üzemeltetés megelégedettsége az intézménynél

• egyenlő ajánlatok esetén előnyt jelent az intézmény által szervezett programok, rendezvényeken való nyitva tartás vállalása, és/vagy a köznevelési intézmény alapítványainak havi támogatása

További információ a csatolt fájlban