A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, mint fenntartó köteles az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt közzétenni.

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.

 

Minden általános iskola beosztást készít a beiratkozás rendjéről - ideértve az elektronikus (online) úton történő beiratkozást is, - és az eljárásrendet a honlapján és helyben szokásos módon közzéteszi.

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek továbbá az egyéni munkarenddel és a külföldre távozás bejelentésével kapcsolatos tájékoztatók is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese