Online is lehetséges az általános iskolai beiratkozás

Publikálva: 2021. április 6.

A jelenleg hatályos veszélyhelyzeti rendelkezésekre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőségük van a szülőknek beíratni a tanköteles korba lépő gyermeküket.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezések elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés "Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)" felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. 

Lehetőség van továbbá módosítani a már elektronikusan beküldött adatokon az adott intézmény részére történő visszavonási vagy adatmódosítási szándék jelzés útján (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon).

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a gyermek jelentkezésének visszavonására kerül sor, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a kérés alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja.

Ezen műveletek elvégzését követően van lehetőség az ismételt jelentkezés benyújtására egy másik iskolába.

Amennyiben a gyermek beíratása nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába történne, akkor is szükséges a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét megadni a jelentkezés során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába történik a beíratás, mindenképpen jelentkezni kell a körzetes általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-ána járványügyi veszélyhelyzet alapján megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettAz általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor személyes megjelenés esetén be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: 

- a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány;

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat a szülőknek, illetve törvényes képviselőknek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül a szülőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választják. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölni, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kérik majd gyermekük számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján. 

A kapcsolódó anyagok között megtalálhatóak a szükséges nyilatkozat nyomtatványok.

Az Oktatási Hivatal honlapján pedig továbbra is elérhetőek az egyéni munkarenddel és a külföldre távozás bejelentésével kapcsolatos tájékoztatók is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán a gyermek óvodája is segítséget nyújt a szülőknek.

További tájékoztatás az iskolák honlapjain, valamint a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ elérhetőségein kapható.

(https://kk.gov.hu/elerhetoseg-szigetsz)

Menü

Navigáció