Közlemény igazgatási szünetről

Publikálva: 2023. november 21.

A Dél-Pesti Tankerületi Központ közleménye igazgatási szünetről, ügyintézési határidőről és a küldemények érkeztetéséről

A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatja ügyfeleit, hogy az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján

2023.12.27-től 2023.12.29-ig

igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet időtartama az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1., 2., 3. és 7. pontja alapján nem számít bele

             a Tankerület előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,

             azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben a Tankerület vagy annak vezetője   félként vagy a fél képviselőjeként vesz részt, ideértve azokat az eljárásokat is,

                amelyekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vagy a polgári             perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény soronkívüliséget ír elő,

             a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, valamint

             a közérdekű adat megismerésére irányuló igények, a panaszok és közérdekű bejelentések     ügyintézésének határidejébe.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat szünetel.

A Tankerület hivatali tárhelyére, valamint postacímére érkező küldemények az igazgatási szünet időtartama alatt nem kerülnek átvételre, a beadványok személyesen nem nyújthatók be.

A fentiekkel kapcsolatosan a Tankerület kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

 

Tóth János

tankerületi igazgató

Menü

Navigáció